Konum: PEO Servisleri Uyumluluk Tetkiki

Uyumluluk Tetkiki

e-Posta Yazdır PDF

Farklı bir ülke de, farklı yasalara uygun olarak uygun çalışma ortamını yaratmak oldukça güçtür. Avrupa ve Asya arasında bir köprü görünümünde olan Türkiye'de yasalar hem AB ile uyumlaştırılmaya çalışılmakta, hem de farklı bölgesel özellikler taşımaktadır. Bu nedenle bir çok yabancı yatırımcının Türkiye'deki organizasyonlarında çeşitli alanlarda uyum problemleri yaşandığı görülmektedir. Bu sorunlardan bazıları aşağıdaki maddelerde özetlenmiştir.

  • Personel İstihdamı ve İşe Giriş / İşden Çıkış: Türkiye'de bir adayın işe alınması için yapılması gerekenler bir dizi kurala bağlıdır. Örneğin, işe girişler çalışma gününden bir gün önce olmadığı takdirde firma ceza almaktadır. Aynı şekilde çıkış bildirimlerinin şekli ve zamanı da bazı kurallara tabidir. Ülkemizde iş sözleşmesi, işe başlamak için yeterli bir unsur değildir.
  • Zorunlu İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürü: Haziran 2012 de İş Sağlığı ve Güvenliği yasası tamamen değişmiştir. Yeni Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. Kanun iş yeri hekimi ve eğitim şartları gerektiriyor. Firma da bir kişi bile istihdam edilmiş olsa İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme sertifikasyonu zorunlu hale gelmiştir.
  • Gizlilik ve Güvenlik: Ülkemizde tam anlamıyla yasa haline getirilen bir uygulama olmamakla birlikte farklı yasa ve uygulamalardan kaynaklanan, uygulanabilir kurallar bulunmaktadır. Personelin ve işverenin kişisel haklarının korunması ve ücret gibi hassas datalarının korunması için bir çok uygulamanın dikkate alınması gereklidir.
  • İnsan Kaynakları  Politikaları:  Haftalık çalışma saatleri, izin kullanımı, fazla mesai ve bunun gibi birçok İnsan Kaynakları uygulamaları çeşitli yasa ve uygulamalardan gelen bir kurallar bütünü oluşturaktadır. Tamamen Türkiye'ye özgü prensiplerden kaynaklanan farklılıklar, yabancı şirketlerin İnsan Kaynakları Yöneticilerini zor durumda bırakmakta, hatta bazen problemli fesih süreçleri ortaya çıkarmaktadır.

Şirketimiz yukarıda bahsedilen süreçler yanında daha bir çok konuda, iş yerinizin İnsan Kaynakları konusundaki yasalara uyumunu tetkik ve analiz ederek size bir rapor sunmakta ve uyumluluk için gereken süreç ve politikaları hazırlamaktadır. Örneğin, iş sözleşmesinde yasamıza uygun olarak bulundurulması gereken cümlelerin mevcut sözleşmeleriniz ile karşılaştırılarak, standart ve uygun bir sözleşme haline getirilmesi çalışmalarımız arasında bulunmaktadır.