Konum: PEO Servisleri Bordro ve Vergi Yönetimi

Bordro ve Vergi Yönetimi

e-Posta Yazdır PDF
Firmanızın ihtiyaçlarına en uygun çözümün tespitinden sonra tüm bordrolama süreciniz için uygun sistemi
kuruyoruz. Personelinizin özlük işlemlerinden başlayarak tüm çalışma süreci içindeki yasal işlemlerini takip
ediyoruz. Firmanıza ait tüm işyerlerinin Sosyal Sigorta bildirgelerini düzenliyoruz ve tüm yasal sorumluluğu
üzerimize alarak sizi mevcut risklerden koruyoruz.
Firma yönetiminizin ihtiyaç duyduğu tüm raporları doğru, eksiksiz ve gününde hazırlayarak,
organizasyonunuzda katma değer yaratmayan süreçlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyoruz İşe alma
ve işten çıkarma süreçlerinde işveren ve çalışan menfaatleri nedeniyle ortaya çıkabilecek mevcut risklere
karşı hazır olmanızı sağlıyoruz.
Tüm işe yerleştirme ve fesih süreçlerinde danışmanlık yapıyoruz. Bordrolarınızı inceleyerek, yapılması
gerekenleri öneriyor ve yasal haklarınızdan tamamiyle yararlanarak maliyetinizi düşürmenizi sağlıyoruz.
Gizlilikten ödün vermiyor ve çalışan ücretlerinin kesinlikle bilinmemesini sağlıyoruz.

Grup Şirketimiz Boss Yönetişim A.Ş. , firmanızın ihtiyaçlarına en uygun çözümün tespitinden sonra tüm bordrolama süreciniz için uygun sistemi kurmaktadır. Personelinizin özlük işlemlerinden başlayarak tüm çalışma süreci içindeki yasal işlemlerini takip ediyoruz. Firmanıza ait tüm işyerlerinin Sosyal Sigorta bildirgelerini düzenliyoruz ve tüm yasal sorumluluğu üzerimize alarak sizi mevcut risklerden koruyoruz.

Firma yönetiminizin ihtiyaç duyduğu tüm raporları doğru, eksiksiz ve gününde hazırlayarak, organizasyonunuzda katma değer yaratmayan süreçlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyoruz. İşe alma ve işten çıkarma süreçlerinde işveren ve çalışan menfaatleri nedeniyle ortaya çıkabilecek mevcut risklere karşı hazır olmanızı sağlıyoruz.

Tüm işe yerleştirme ve fesih süreçlerinde danışmanlık yapıyoruz. Bordrolarınızı inceleyerek, yapılması gerekenleri öneriyor ve yasal haklarınızdan tamamıyla yararlanarak maliyetinizi düşürmenizi sağlıyoruz. Gizlilikten ödün vermiyor ve çalışan ücretlerinin kesinlikle en üst seviyede gizliliğini ve güvenliğini sağlıyoruz.

Tüm bordro süreçlerini, sahip olduğumuz ISO 9001, ISO 10002 ve ISO27001 sertifikasyonları kapsamında takip ediyoruz. Ayrıca müşterilerimize 2.000.000 USD tutarında mali mesuliyet sigortası sağlayarak, onları risklere karşı koruyoruz.