Konum: İzinler ve Servisler Çalışma İzni

Çalışma İzni

e-Posta Yazdır PDF

Çalışma İzni Başvuru Süreçleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Türkiye'de çalışmak isteyen yabancı uyruklu kişilere uyguladığı sıkı ve oldukça detaylı prosedürleri bulunmaktadır.Bu prosedürlerin eksiksiz uygulanması 4817 sayılı kanuna göre zorunludur. Merkezi İstanbul'da bulunan firmamız, çalışma izinleri alanında danışmanlık, doküman hazırlama ve başvuru hizmetleriyle bu zorlu süreçleri kolayca sonuçlandırmanıza yardımcı olmaktadır.

Önemli bir bilgi birikimine sahip ekibimizle, Türkiye'de personeli bulunan ya da personel ihtiyacı olan yabancı firmalara ve çalışma izni için bireysel başvuruda bulunan kişilere hizmet sunmaktayız. Çalışma izni başvurularında kısa sürede ve olumlu sonuç alabilmenin anahtarı, doğru başvuru dosyasını hazırlayabilmektir. Başvuru dosyasına ek olarak bu dosyayı destekleyici bazı dokümanlar istenmektedir. Detaylı incelemeden geçen bu dokümanların eksik ya da yanlış hazırlanması sürecin uzamasına, bazen de sürecin olumsuz sonuçlanmasına neden olur.

Uzman kadromuz ve hukuki destek aldığımız ekibimiz ile gerekli olan dokümanları edinmenizi sağlamakta ve bunları başvuru öncesi detaylı incelemekteyiz. Bu sayede başvuru öncesi olası sorunları önceden fark edip bu sorunlara uygun çözümler arayabilmekteyiz. Tüm bu süreçlerin doğru bir şekilde uygulanması ile elde etmiş olduğumuz başarı oranının yüksek olması, Türkiye'de bu alanda tercih edilen firmalar arasında üst sıralarda yer almamızın nedenlerindendir.

Şirket veya İrtibat Bürolarındaki yabancı çalışanları için gerekli belgeler

 • Yabancının pasaportunun Türkçe tercümesinin yeminli tercüman onaylı sureti
 • Yabancının diplomasının Türkçe tercümesinin yeminli tercüman onaylı sureti
 • Yabancının 1 adet vesikalık fotoğrafı
 • Yabancının ikamet tezkeresinin tüm sayfalarının renkli fotokopisi (eğer varsa)
 • Yabacının Çalışma İzin Belgesi Aslı (uzatım başvurusu ise)
 • İrtibat Büroları için Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan irtibat bürosu faaliyet izin belgesi fotokopisi
 • İrtibat bürosu / Şirket adına kayıtlı tüm personeli gösterir son aya ait sigortalı hizmet listesi (son aya ait)
 • İrtibat bürosu / Şirket imza sirküleri fotokopisi
 • Yabancı şahıs irtibat bürosunun / şirketin yetkilisi olarak çalışacaksa yetki belgesi ve imza sirküleri
 • Zorunlu olmamakla birlikte varsa 200.000 ABD Doları veya Karşılığı Döviz girişi var ise bununla ilgili belge (irtibat büroları için)
 • Ödenmiş 100,000 TL sermaye (şirketler için)
 • Şirketler için YMM onaylı bilanço ve gelir-gider tablosu
 • Şirketler için güncel faaliyet belgesi ve Ticari Sicil Gazetesi
 • Vekaletname