Konum: İzinler ve Servisler Ev Hizmetleri izni
e-Posta Yazdır PDF

Ev Hizmetleri Sektöründe çalışma izinleri

 1. Hizmetçi - Ev Hizmetleri Sektörü
  1. Yurtiçi ve Yurtdışı İlk Başvuruda İstenen Belgeler
   1. Konutunda Yabancı Çalıştıracak İşverenden İstenilen Belgeler:
   2. Yabancıdan İstenilen Belgeler:
  2. Uzatım Başvurusu:
   1. Ev hizmetleri sektöründe Konutunda Yabancı Çalıştıracak İşverenden Uzatım başvurusu için istenilen belgeler:
   2. Uzatım başvurusunda Yabancıdan (Hizmetçi-Ev hizmetlisinden) İstenilen Belgeler;
 2. Çocuk Bakıcısı
  1. Yurtiçi ve Yurtdışı İlk Başvuruda İstenen Belgeler
   1. Konutunda Çocuk Bakıcısı Çalıştıracak İşverenden İstenilen Belgeler:
   2. Yabancıdan İstenilen Belgeler:
  2. Uzatım Başvurusu:
   1. Yabancı (Çocuk Bakıcısı) Çalıştıracak İşverenden Uzatım başvurusu için istenilen belgeler:
   2. Uzatım Başvurusunda Yabancıdan ( Çocuk Bakıcısı ) İstenilen Belgeler:
 3. Hasta Bakıcı
  1. Yurtiçi ve Yurtdışı İlk Başvuruda İstenen Belgeler
   1. Konutunda Hasta Bakıcı Çalıştıracak İşverenden İstenilen Belgeler:
   2. Yabancıdan İstenilen Belgeler:
  2. Uzatım Başvurusu:
   1. Yabancı (Hasta Bakıcısı) Çalıştıracak İşverenden Uzatım başvurusu için istenilen belgeler:
   2. Uzatım başvurusunda Yabancıdan ( Hasta Bakıcısı ) İstenilen Belgeler;
 1. Hizmetçi - Ev Hizmetleri Sektörü

Ev hizmetleri görevlisi olarak çalışma izni başvurusunda bulunabilmek için bize ulaştırmanız gereken belgeleri ve izlenmesi gereken prosedürü aşağıda detaylı biçimde belirtmiş bulunmaktayız. Başvuru sırasında Bakanlıktan ek belge talepleri de gelebilir. Çünkü yabancıların çalışma izinleri ile ilgili mevzuat çok sık değişikliğe uğramaktadır.

Yurt içi başvurularda yabancı bağlı bulunduğu Emniyet Genel Müdürlüğünden alınmış en az 6 aylık ikamet tezkeresi (öğrenim amaçlı hariç) sahibi olması gerekmektedir.

Yurt dışı başvurularında bulundukları ve daimi ikamet ettikleri ülkenin Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvurmaları gerekmektedir. Bu başvuru sonucunda kendisine Büyükelçilik tarafından bir başvuru referans numarası verilecektir. (Bu referans numarası 2012-a6bg7-3011 gibi bir numara olacak). Temsilcilikler, çalışma izin talebine ilişkin olabilecek değerlendirmeleri ile birlikte bu başvuruları doğrudan Bakanlığa iletirler.

Yurtiçi ve Yurtdışı İlk Başvuruda İstenen Belgeler

Konutunda Yabancı Çalıştıracak İşverenden İstenilen Belgeler:

 1. Çalışma izni başvuru dilekçesi (Dilekçe elektronik başvuru esnasında taranılacak, ayrıca kağıt ortamında işveren tarafından ıslak imzalı olarak gönderilecektir.)
 2. Yabancı Personel Başvuru Formu, (Elektronik ortamda doldurulacak form, çıktısı alındıktan sonra, işveren ve yabancı tarafından imzalanıp kağıt ortamında bir nüsha olarak Bakanlığa gönderilecektir. İşveren ve yabancının ıslak imzalarının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir. Formun imzasız olması ve iş sözleşmesinin de bulunmaması durumunda başvuru işleme alınmayacaktır.)
 3. İşverene ait nüfus cüzdanı renkli fotokopisi ya da pdf formatında taranmış halinin maili
 4. İşverenin ikametgâh ilmühaberi (Yeni düzenlemeye göre’’Yerleşim Yeri Belgesi’’ olarak da verilmektedir.)
 5. İşverenin herhangi bir sağlık sorunu varsa buna ilişkin rapor vs. belgeler
 6. İşverene ait vukuatlı aile nüfus kayıt örneği
 7. Varsa; işverenin varlık ve gelir durumunu belgeleyen evraklar. (Örn: evinin/evlerinin tapusu/tapuları, maaşı varsa bordrosu, emekli maaşı alıyorsa bunu gösteren herhangi bir belge)
 8. İşverene ait e-devlet şifresi
 9. Yabancı personeli istihdam edecek işveren adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)

Not: Ev hizmetlisi çalıştıracak işveren Yabancı uyruklu ise;

 • Kendisine (İşverene) ait Pasaport sureti (Pasaport’un Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir.)
 • Emniyet makamlarından alınmış İkamet Tezkeresinin ilk 6 sayfasının sureti, taranılarak, elektronik başvuru esnasında on-line olarak başvuruya eklenecektir.

Yabancıdan İstenilen Belgeler:

 1. Yurtiçinden yapılacak başvurular için, Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere, müracaat tarihinden geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi örneği, (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
 2. Yurtdışından yapılacak başvurularda alınan yurtdışı referans numarası (Bu referans numarası 2012-a6bg7-3011 gibi bir numara olacak)
 3. Yabancının Pasaport suretinin Türkçe tercümesinin yeminli tercüman onaylı sureti(Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
 4. Yabancının personelin bir adet vesikalık fotoğrafı

Uzatım Başvurusu:

Uzatım başvurusunun çalışma izninin bitiminden 2 ay öncesi ile 15 gün sonrası arasında bir tarihte yapılması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile izin bitim tarihinden itibaren 15 gün geçtikten sonra uzatım talebinde bulunulamayacaktır.

Ancak çalışma izninin bitim tarihinden sonraki 15 günlük süre içinde çalışma izin belgesi çıkmaz ise yabancıya yurt dışı vize yazılarak ondan kendi ülkesine giderek çalışma izin vizesini pasaportuna işletmesi istenecektir. Bu nedenle uzatım başvurusunun mümkün olan en kısa süre içinde yapılması gerekmektedir.

Ev hizmetleri sektöründe Konutunda Yabancı Çalıştıracak İşverenden Uzatım başvurusu için istenilen belgeler:

 1. Çalışma izni uzatım başvuru dilekçesi (Dilekçe elektronik başvuru esnasında taranılacak, ayrıca kağıt ortamında işveren tarafından ıslak imzalı olarak gönderilecektir.)
 2. Yabancı Personel Başvuru Formu, (Elektronik ortamda doldurulacak form, çıktısı alındıktan sonra, işveren ve yabancı tarafından imzalanıp kağıt ortamında bir nüsha olarak Bakanlığa gönderilecektir. İşveren ve yabancının ıslak imzalarının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir. Formun imzasız olması ve iş sözleşmesinin de bulunmaması durumunda başvuru işleme alınmayacaktır.)
 3. Başvuru formunda belirtilen yabancının SGK sigortalı sicil numarası üzerinden yabancıya ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği kanıtlar ‘‘ Sgk Borcu Yoktur’’ yazısı
 4. İşverene ait nüfus cüzdanı renkli fotokopisi ya da pdf formatında taranmış halinin maili
 5. İşverenin ikametgah ilmuhaberi (Yeni düzenlemeye göre’’Yerleşim Yeri Belgesi’’ olarak da verilmektedir.)
 6. İşverenin herhangi bir sağlık sorunu varsa buna ilişkin rapor vs. belgeler
 7. İşverene ait vukuatlı aile nüfus kayıt örneği
 8. Varsa; işverenin varlık ve gelir durumunu belgeleyen evraklar. (Örn: evinin/evlerinin tapusu/tapuları, maaşı varsa bordrosu, emekli maaşı alıyorsa bunu gösteren herhangi bir belge)
 9. İşverene ait e-devlet şifresi
 10. Yabancı personeli istihdam edecek işveren adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)

Önemli Not: Ev hizmetlisi çalıştıracak işveren Yabancı uyruklu ise;

 • Kendisine (İşverene) ait Pasaport sureti (Pasaport’un Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir.)
 • Emniyet makamlarından alınmış İkamet Tezkeresinin ilk 6 sayfasının sureti, taranılarak, elektronik başvuru esnasında on-line olarak başvuruya eklenecektir.

Uzatım başvurusunda Yabancıdan (Hizmetçi-Ev hizmetlisinden) İstenilen Belgeler;

 1. Pasaport sureti. (Pasaport’un Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir.) (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
 2. Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı (Bu belgeler elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
 3. Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
 4. Yabancının personelin bir adet vesikalık fotoğrafı
 1. Çocuk Bakıcısı

Çocuk Bakıcısı olarak çalışma izni başvurusunda bulunabilmek için bize ulaştırmanız gereken belgeleri ve izlenmesi gereken prosedürü aşağıda detaylı biçimde belirtmiş bulunmaktayız. Başvuru sırasında Bakanlıktan ek belge talepleri de gelebilir. Çünkü yabancıların çalışma izinleri ile ilgili mevzuat çok sık değişikliğe uğramaktadır.

Yurt içi başvurularda yabancı bağlı bulunduğu Emniyet Genel Müdürlüğünden alınmış en az 6 aylık ikamet tezkeresi (öğrenim amaçlı hariç) sahibi olması gerekmektedir.

Yurt dışı başvurularında bulundukları ve daimi ikamet ettikleri ülkenin Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvurmaları gerekmektedir. Bu başvuru sonucunda kendisine Büyükelçilik tarafından bir başvuru referans numarası verilecektir. (Bu referans numarası 2012-a6bg7-3011 gibi bir numara olacak). Temsilcilikler, çalışma izin talebine ilişkin olabilecek değerlendirmeleri ile birlikte bu başvuruları doğrudan Bakanlığa iletirler.

Yurtiçi ve Yurtdışı İlk Başvuruda İstenen Belgeler

Konutunda Çocuk Bakıcısı Çalıştıracak İşverenden İstenilen Belgeler:

 1. Çalışma izni başvuru dilekçesi (Dilekçe elektronik başvuru esnasında taranılacak, ayrıca kağıt ortamında işveren tarafından ıslak imzalı olarak gönderilecektir.)
 2. Yabancı Personel Başvuru Formu, (Elektronik ortamda doldurulacak form, çıktısı alındıktan sonra, işveren ve yabancı tarafından imzalanıp kağıt ortamında bir nüsha olarak Bakanlığa gönderilecektir. İşveren ve yabancının ıslak imzalarının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir. Formun imzasız olması ve iş sözleşmesinin de bulunmaması durumunda başvuru işleme alınmayacaktır.)
 3. İşverene ait nüfus cüzdanı renkli fotokopisi ya da pdf formatında taranmış halinin maili
 4. İşverenin ikametgah ilmuhaberi (Yeni düzenlemeye göre’’Yerleşim Yeri Belgesi’’ olarak da verilmektedir.)
 5. İşverenin çocuklarının kimlik fotokopileri
 6. İşverene ait vukuatlı aile nüfus kayıt örneği
 7. Varsa; işverenin varlık ve gelir durumunu belgeleyen evraklar. (Örn: evinin/evlerinin tapusu/tapuları, maaşı varsa bordrosu, emekli maaşı alıyorsa bunu gösteren herhangi bir belge)
 8. İşverenin herhangi bir sağlık sorunu varsa buna ilişkin rapor vs. belgeler
 9. İşverene ait e-devlet şifresi
 10. Yabancı personeli istihdam edecek işveren adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)

Not: Çocuk bakıcısı çalıştıracak işveren Yabancı uyruklu ise;

 • Kendisine (İşverene) ait Pasaport sureti (Pasaport’un Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir.)
 • Emniyet makamlarından alınmış İkamet Tezkeresinin ilk 6 sayfasının sureti, taranılarak, elektronik başvuru esnasında on-line olarak başvuruya eklenecektir.

Yabancıdan İstenilen Belgeler:

 1. Yurtiçinden yapılacak başvurular için, Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere, müracaat tarihinden geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi örneği, (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
 2. Yurtdışından yapılacak başvurularda alınan yurtdışı referans numarası (Bu referans numarası 2012-a6bg7-3011 gibi bir numara olacak)
 3. Yabancının Pasaport suretinin Türkçe tercümesinin yeminli tercüman onaylı sureti(Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
 4. Yabancının personelin bir adet vesikalık fotoğrafı

Uzatım Başvurusu

Uzatım başvurusunun çalışma izninin bitiminden 2 ay öncesi ile 15 gün sonrası arasında bir tarihte yapılması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile izin bitim tarihinden itibaren 15 gün geçtikten sonra uzatım talebinde bulunulamayacaktır.

Ancak çalışma izninin bitim tarihinden sonraki 15 günlük süre içinde çalışma izin belgesi çıkmaz ise yabancıya yurt dışı vize yazılarak ondan kendi ülkesine giderek çalışma izin vizesini pasaportuna işletmesi istenecektir. Bu nedenle uzatım başvurusunun mümkün olan en kısa süre içinde yapılması gerekmektedir.

Yabancı (Çocuk Bakıcısı) Çalıştıracak İşverenden Uzatım başvurusu için istenilen belgeler:

 1. Çalışma izni uzatım başvuru dilekçesi (Dilekçe elektronik başvuru esnasında taranılacak, ayrıca kağıt ortamında işveren tarafından ıslak imzalı olarak gönderilecektir.)
 2. Yabancı Personel Başvuru Formu, (Elektronik ortamda doldurulacak form, çıktısı alındıktan sonra, işveren ve yabancı tarafından imzalanıp kağıt ortamında bir nüsha olarak Bakanlığa gönderilecektir. İşveren ve yabancının ıslak imzalarının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir. Formun imzasız olması ve iş sözleşmesinin de bulunmaması durumunda başvuru işleme alınmayacaktır.)
 3. Başvuru formunda belirtilen yabancının SGK sigortalı sicil numarası üzerinden yabancıya ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği kanıtlar ‘‘ Sgk Borcu Yoktur Yazısı’’
 4. İşverene ait nüfus cüzdanı renkli fotokopisi ya da pdf formatında taranmış halinin maili
 5. İşverenin çocuklarının kimlik fotokopileri
 6. İşverenin ikametgah ilmuhaberi (Yeni düzenlemeye göre’’Yerleşim Yeri Belgesi’’ olarak da verilmektedir.)
 7. İşverenin herhangi bir sağlık sorunu varsa buna ilişkin rapor vs. belgeler
 8. İşverene ait vukuatlı aile nüfus kayıt örneği
 9. Varsa; işverenin varlık ve gelir durumunu belgeleyen evraklar. (Örn: evinin/evlerinin tapusu/tapuları, maaşı varsa bordrosu, emekli maaşı alıyorsa bunu gösteren herhangi bir belge)
 10. İşverene ait e-devlet şifresi
 11. Vekaletname; yabancı personeli istihdam edecek işveren adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)

Önemli Not: Çocuk Bakıcısı çalıştıracak işveren Yabancı uyruklu ise;

 • Kendisine (İşverene) ait Pasaport sureti (Pasaport’un Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir.)
 • Emniyet makamlarından alınmış İkamet Tezkeresinin ilk 6 sayfasının sureti, taranılarak, elektronik başvuru esnasında on-line olarak başvuruya eklenecektir.

Uzatım Başvurusunda Yabancıdan ( Çocuk Bakıcısı ) İstenilen Belgeler:

 1. Pasaport sureti. (Pasaport’un Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir.) (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
 2. Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı (Bu belgeler elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
 3. Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
 4. Yabancının personelin bir adet vesikalık fotoğrafı
 1. Hasta Bakıcı

Hasta Bakıcısı (Yaşlı, hasta vb. bakım ) olarak çalışma izni başvurusunda bulunabilmek için bize ulaştırmanız gereken belgeleri ve izlenmesi gereken prosedürü aşağıda detaylı biçimde belirtmiş bulunmaktayız. Başvuru sırasında Bakanlıktan ek belge talepleri de gelebilir. Çünkü yabancıların çalışma izinleri ile ilgili mevzuat çok sık değişikliğe uğramaktadır.

Yurt içi başvurularda yabancı bağlı bulunduğu Emniyet Genel Müdürlüğünden alınmış en az 6 aylık ikamet tezkeresi (öğrenim amaçlı hariç) sahibi olması gerekmektedir.

Yurt dışı başvurularında ise bulundukları ve daimi ikamet ettikleri ülkenin Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvurmaları gerekmektedir. Bu başvuru sonucunda kendisine Büyükelçilik tarafından bir başvuru referans numarası verilecektir. (Bu referans numarası 2012-a6bg7-3011 gibi bir numara olacak). Temsilcilikler, çalışma izin talebine ilişkin olabilecek değerlendirmeleri ile birlikte bu başvuruları doğrudan Bakanlığa iletirler.

Yurtiçi ve Yurtdışı İlk Başvuruda İstenen Belgeler

Konutunda Hasta Bakıcı Çalıştıracak İşverenden İstenilen Belgeler:

 1. Çalışma izni uzatım başvuru dilekçesi (Dilekçe elektronik başvuru esnasında taranılacak, ayrıca kağıt ortamında işveren tarafından ıslak imzalı olarak gönderilecektir.)
 2. Yabancı Personel Başvuru Formu, (Elektronik ortamda doldurulacak form, çıktısı alındıktan sonra, işveren ve yabancı tarafından imzalanıp kağıt ortamında bir nüsha olarak Bakanlığa gönderilecektir. İşveren ve yabancının ıslak imzalarının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir. Formun imzasız olması ve iş sözleşmesinin de bulunmaması durumunda başvuru işleme alınmayacaktır.)
 3. İşverene ait nüfus cüzdanı renkli fotokopisi ya da pdf formatında taranmış halinin maili
 4. İşverenin ikametgah ilmuhaberi (Yeni düzenlemeye göre’’Yerleşim Yeri Belgesi’’ olarak da verilmektedir.)
 5. İşverenin herhangi bir sağlık sorunu varsa buna ilişkin rapor vs. belgeler
 6. İşverene ait vukuatlı aile nüfus kayıt örneği
 7. Varsa; işverenin varlık ve gelir durumunu belgeleyen evraklar. (Örn: evinin/evlerinin tapusu/tapuları, maaşı varsa bordrosu, emekli maaşı alıyorsa bunu gösteren herhangi bir belge)
 8. İşverenin evde annesi yahut babasına baktığını kanıtlayacak bakım gerektirecek hastalığının bulunduğunu veya ciddi ameliyatlar geçirdiğine dair bu rahatsızlıkları sağlık raporu ile kanıtlar belgeler
 9. İşverene ait e-devlet şifresi
 10. Yabancı personeli istihdam edecek işveren adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)

Önemli Not: Hasta bakıcısı çalıştıracak işveren Yabancı uyruklu ise;

 • Kendisine (İşverene) ait Pasaport sureti (Pasaport’un Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir.)
 • Emniyet makamlarından alınmış İkamet Tezkeresinin ilk 6 sayfasının sureti, taranılarak, elektronik başvuru esnasında on-line olarak başvuruya eklenecektir.

Yabancıdan İstenilen Belgeler:

 1. Yurtiçinden yapılacak başvurular için, Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere, müracaat tarihinden geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi örneği, (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
 2. Yurtdışından yapılacak başvurularda alınan yurtdışı referans numarası (Bu referans numarası 2012-a6bg7-3011 gibi bir numara olacak)
 3. Yabancının Pasaport suretinin Türkçe tercümesinin yeminli tercüman onaylı sureti(Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
 4. Yabancının personelin bir adet vesikalık fotoğrafı

Uzatım Başvurusu

Uzatım başvurusunun çalışma izninin bitiminden 2 ay öncesi ile 15 gün sonrası arasında bir tarihte yapılması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile izin bitim tarihinden itibaren 15 gün geçtikten sonra uzatım talebinde bulunulamayacaktır.

Ancak çalışma izninin bitim tarihinden sonraki 15 günlük süre içinde çalışma izin belgesi çıkmaz ise yabancıya yurt dışı vize yazılarak ondan kendi ülkesine giderek çalışma izin vizesini pasaportuna işletmesi istenecektir. Bu nedenle uzatım başvurusunun mümkün olan en kısa süre içinde yapılması gerekmektedir.

Yabancı (Hasta Bakıcısı) Çalıştıracak İşverenden Uzatım başvurusu için istenilen belgeler:

 1. Çalışma izni uzatım başvuru dilekçesi (Dilekçe elektronik başvuru esnasında taranılacak, ayrıca kağıt ortamında işveren tarafından ıslak imzalı olarak gönderilecektir.)
 2. Yabancı Personel Başvuru Formu, (Elektronik ortamda doldurulacak form, çıktısı alındıktan sonra, işveren ve yabancı tarafından imzalanıp kağıt ortamında bir nüsha olarak Bakanlığa gönderilecektir. İşveren ve yabancının ıslak imzalarının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir. Formun imzasız olması ve iş sözleşmesinin de bulunmaması durumunda başvuru işleme alınmayacaktır.)
 3. Başvuru formunda belirtilen yabancının SGK sigortalı sicil numarası üzerinden yabancıya ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği kanıtlar ‘‘ Sgk Borcu Yoktur Yazısı’’
 4. İşverene ait nüfus cüzdanı renkli fotokopisi ya da pdf formatında taranmış halinin maili
 5. İşverenin çocuklarının kimlik fotokopileri
 6. İşverenin ikametgah ilmuhaberi (Yeni düzenlemeye göre’’Yerleşim Yeri Belgesi’’ olarak da verilmektedir.)
 7. İşverenin herhangi bir sağlık sorunu varsa buna ilişkin rapor vs. belgeler
 8. İşverene ait vukuatlı aile nüfus kayıt örneği
 9. Varsa; işverenin varlık ve gelir durumunu belgeleyen evraklar. (Örn: evinin/evlerinin tapusu/tapuları, maaşı varsa bordrosu, emekli maaşı alıyorsa bunu gösteren herhangi bir belge)
 10. İşverenin evde annesi yahut babasına baktığını kanıtlayacak bakım gerektirecek hastalığının bulunduğunu ve ciddi ameliyatlar geçirdiğine dair bu rahatsızlıkları sağlık raporu ile kanıtlar belgeler,
 11. İşverene ait e-devlet şifresi
 12. Yabancı personeli istihdam edecek işveren adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)

Önemli Not: Hasta Bakıcısı çalıştıracak işveren Yabancı uyruklu ise; 

 • Kendisine (İşverene) ait Pasaport sureti (Pasaport’un Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir.)
 • Emniyet makamlarından alınmış İkamet Tezkeresinin ilk 6 sayfasının sureti, taranılarak, elektronik başvuru esnasında on-line olarak başvuruya eklenecektir.

Uzatım başvurusunda Yabancıdan ( Hasta Bakıcısı ) İstenilen Belgeler;

 1. Pasaport sureti. (Pasaport’un Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir.) (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
 2. Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı (Bu belgeler elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
 3. Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
 4. Yabancının personelin bir adet vesikalık fotoğrafı